Przekształcenie w CSI Spółka Akcyjna


5 December 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2019 r. nastąpi finalizacja procesu przekształcenia obecnej firmy CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Spółka Jawna w CSI Spółka Akcyjna.

Zmiana formy prawnej naszej firmy nie pociągnie za sobą zmian nadanego dotychczas numeru NIP i Regon. Numer rachunku bankowego również pozostanie bez zmian. Spółce zostanie natomiast nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przekształcenie nie będzie miało wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych umów.
CSI S.A. przejmie wszystkie prawa i obowiązki spółki CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Sp. J.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych krokach podejmowanych w tej sprawie. Informacje zamieszczać będziemy na naszych stronach internetowych takich jak: csi.pl, csi.krakow.pl, w  mediach społecznościowych, czy też portalach branżowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces przekształcenia przebiegł sprawnie i żebyśmy mogli przywitać Państwa po Nowym Roku już jako CSI S.A.